Jdi na obsah Jdi na menu

Strach

8. 5. 2018

Strach je především spojen se zlobou, žárlivostí, neúspěchem a se sklíčeností. Potlačením strachu odstraňujete také současně čtyři zmíněné negativní pocity. Strach přichází, protože věříte v existenci hrozby. Může být výsledkem špatné, zapomenuté zkušenosti. Například takové, kterou vyvolávala reakce hrůzy u Pavlovova psa, když slyšel cinkání zvonku. Cinkání bylo doprovázeno elektrickou ranou. I když elektrický proud nebyl zapojen, pes stále reagoval stejným způsobem: prudce dýchal, odmítal potravu a stával se agresivním.

 

Strach se také projevuje fyzicky: svalovým napětím, suchem v ústech, jektáním zubů, hlubokým dýcháním, žaludeční křečí, apod. V duchu si přejete utéci od předmětu svého strachu a současně jste ochromeni a nemůžete se hýbat. Kontaktem s vaším podvědomím lze přemoci chronický strach, který potlačuje možnosti vašeho úspěchu. 


Jak zvítězit nad strachem 


Především si uvědomte, že to, čeho se obáváte, pravděpodobně nikdy nenastane. Překonat a odstranit chronický strach, totožný s úzkostí, vám pomůže relaxace. Uvědomte si, že relaxace vám umožní aplikací svalového uvolnění v jakékoli skličující situaci.

 

Jestliže jde o strach z bezprostředního nebezpečí, můžete ho ukončit dle tohoto návodu.

 

V první řadě mu musíte čelit, a ne utéci. Vysvětlím to.  V noci vás vzbudil hluk. Vstaňte a jděte se podívat, čím byl způsoben, místo toho, abyste se zahrabali do svých přikrývek a stali se obětí fyzické nevolnosti. Čelte strachu.

 

Neopodstatněný strach je překonán již v první fázi, jakmile zjistíte, že vítr pohyboval špatně zavřeným oknem. Máte strach z plavání v místech, kde nedosáhnete na dno, zatímco jste v mělké vodě v pohodě? Každý den udělejte několik temp navíc a postupně se vzdalujte. Váš strach se bude současně vytrácet, až zmizí navždy.

Bojíte se, když se nacházíte před osobou, která vás zastrašuje svým společenským postavením, intelektuální převahou nebo vlastním bohatstvím? Představte si, že jste v situaci malého bezbranného dítěte. Odstraněním primárních forem strachu se zvyšuje vaše mentální síla a vaše schopnost sugesce, přičemž se zbavujete negativních reakcí.

 

Přistoupíte-li na tuto skutečnost, odstraníte i takové pocity, jako je obava z budoucnosti. Devadesátdevět procent toho, čeho se obáváme, se nikdy nestane. Nezapomeňte, že současnost je budoucnost, které jste se včera tak obávali. Navíc vaše sebekontrola, kterou postupně a bez námahy získáte tím, že potlačíte své negativní myšlenky, vám umožní lépe vnímat vaše podvědomí, a tak se včas připravit na skutečné nebezpečí.