Jdi na obsah Jdi na menu

Přítomnost uvězněná v čase

22. 10. 2018

Snažíte se dostat do budoucnosti tak usilovně, že redukujete přítomnost na pouhý prostředek, jak se tam dostat? Stres je způsoben tím, že jsme „tady“, ale chceme být „tam“, že jsme v přítomnosti, ale chceme být v budoucnosti. Tento rozpor vás trhá na kusy.

 

Zabýváte se příliš minulostí? Hovoříte o ní neustále, ať už pozitivně nebo negativně? Mluvíte často o úžasných věcech, jichž jste dosáhli, nebo o tom, jak vám bylo ublíženo nebo jak jste ublížili druhým?
Vyvolávají ve vás vaše myšlenkové pochody pocity viny, pýchy, zášti, hněvu, nenávisti, lítosti nebo sebelítosti? Jestliže ano, pak nejen posilujete své falešné já, ale také pomáháte urychlovat proces stárnutí svého těla tím, že ve své duši hromadíte minulost. Chcete-li se přesvědčit o pravdivosti tohoto tvrzení, pozorujte lidi, kteří mají silný sklon lpět na minulosti.

 

V KAŽDÉM OKAMŽIKU NECHEJTE UMÍRAT MINULOST

 

Minulost nepotřebujete. O minulosti přemýšlejte jen tehdy, když je to naprosto nezbytné pro přítomnost. Vnímejte sílu přítomného okamžiku a plnost Bytí. Vnímejte svou přítomnost.
Máte starosti? Máte pochybnosti? Přemýšlíte často o tom, „co by bylo, kdyby“? Ztotožňujete se se svou myslí, která si ustavičně představuje imaginární situace a vyvolává strach. Takové situace nelze řešit, protože neexistují. Jsou pouhým přeludem.
Toto životu a zdraví nebezpečné šílenství můžete ukončit tím, že přijmete přítomný okamžik.

 

Přítomnost vám ukáže všechno, co potřebujete vědět o své nevědomé minulosti. Ponoříte-li se do minulosti, spadnete do bezedné propasti. Budete si myslit, že potřebujete stále víc času, abyste svou minulost pochopili, abyste se od ní osvobodili, jinými slovy, začnete věřit, že vás od minulosti osvobodí budoucnost. To je ovšem klam. Od minulosti vás může osvobodit jedině přítomnost.
Víc času vás nemůže osvobodit od času.
Klíčem k osvobození je moc přítomného okamžiku. Moc přítomného okamžiku není nic jiného než moc vaší přítomnosti, moc vašeho vědomí osvobozeného od všech myšlenkových forem. Proto se zabývejte minulostí na úrovni přítomnosti. Čím víc se soustředíte na minulost, tím víc ji posilujete a tím víc z ní děláte své „já“.
 

 

VZDEJTE SE STAVU MYSLI, V NĚMŽ NEUSTÁLE NA NĚCO ČEKÁTE

 

Patříte k lidem, kteří pořád na něco čekají? Jak velkou část svého života strávíte čekáním? Čekání rozděluji do dvou kategorií.
Krátkodobé čekání je například čekání v nějaké frontě nebo v dopravní zácpě. Dlouhodobé čekání je čekání na příští dovolenou, na lepší zaměstnání, na opravdu smysluplný partnerský vztah, na úspěch nebo na osvícení. Mnoho lidí stráví celý život čekáním na to, že konečně začnou žít.
Čekání je stav mysli. V podstatě to znamená, že chcete budoucnost a odmítáte přítomnost. Nechcete, co máte, a chcete, co nemáte. Kdykoli na něco čekáte, nevědomě vyvoláváte vnitřní konflikt mezi svou přítomností, kde nechcete být, a imaginární
budoucností, kde chcete být. Tím podstatně snižujete kvalitu svého života, neboť přicházíte o přítomnost.

 

Když se přistihnete, jak na něco čekáte… okamžitě se vraťte do přítomnosti. Prostě buďte a vychutnávejte bytí.
Žijete-li v přítomném okamžiku, nemáte potřebu na něco čekat.