Jdi na obsah Jdi na menu

Nejistí hledají jistoty

17. 8. 2017

Možná jste odborníci na bezpečnost — lidé, kteří se vyhýbají všemu neznámému a raději vždycky vědí, kam míří a s čím se tam mohou setkat. Výchova v naší společnosti už od dětství prosazuje opatrnost místo zvědavosti, bezpečnost místo dobrodružství.

 

Vyhýbejte se všemu nejistému, zůstávejte u toho, co znáte, a nikdy se nevydávejte na cesty do neznáma. Tato nabádání se mohou stát psychologickou překážkou, která vám brání dojít osobního naplnění a dosáhnout štěstí ve vašich přítomných okamžicích.
Albert Einstein, muž, který zasvětil svůj život zkoumání neznáma, napsal v článku „Čemu
věřím“ v časopise Forum z října 1930:
To nejkrásnější, co můžeme zažít, je tajemno. Je pravým zdrojem všeho umění a vědy.
Stejně dobře mohl napsat, že je zdrojem všeho růstu a vzrušení.

 


Mnoho lidí však ztotožňuje neznámé s nebezpečným. Cílem života je podle nich pracovat pouze s jistotou a vždycky vědět, kam máme namířeno. Pouze pošetilí jsou ochotní natolik riskovat, aby se pustili i do mlhavějších oblastí, a pokud tak učiní, setkávají se s věcmi, které je překvapí, ublíží jim -a co je nejhorší — zastihnou je nepřipravené. Když jste chodili
do Pionýra, měli jste heslo Vždy připraven. Ale jak se můžete připravit na neznámo? Jistěže nemůžete! Proto je lepší se mu vyhnout a nemůže se vám nic stát. Buďte opatrní, neriskujte, řiďte se schématy — i když je to nudné.

 

Možná vás už všechna ta věčná jistota otravuje, nebaví vás už vědomí, že každý následující den bude stejný jako ten předchozí. Jestliže znáte všechny odpovědi ještě dříve, než byla vyslovena otázka, nemůže být o růstu ani řeči. Je pravděpodobné, že nejčastěji vzpomínáte na doby, kdy jste žili spontánně, dělali si, co jste chtěli, a s radostí čekali na všechno, co vám bylo neznámé.


Celý život slýcháme nabádání k jistotě. Začínají v rodině a naši učitelé je dále rozvíjejí. Dítě se učí, jak se vyhnout veškerému experimentování, a je vedeno k tomu, aby se vyhýbalo všemu neznámému. Neztrať se. Měj vždy pohotově správné odpovědi. Zůstávej tam, kde to znáš. Pokud se stále ještě držíte těchto ustrašených pobídek k bezpečí, je nyní čas se jich pustit. Zbavte se myšlenky, že nemůžete vyzkoušet nějaké nové, neprozkoumané činnosti.

 

Otevřenost k novým začátkům


Pokud si naprosto věříte, neexistuje žádná činnost, která by byla nad vaše síly. Jakmile se rozhodnete vydat se na území, kde nemáte žádné záruky, můžete si užít všech možných lidských zkušeností. Jen si vezměte ty, které svět považoval za génie a kteří toho za svůj život vyprodukovali nesmírně mnoho. Rozhodně nepatřili k těm, kdo by uměli dobře jenom jednu věc. Nevyhýbali se neznámému. Benjamin Franklin, Ludwig van Beethoven, Leonardo da Vinci, Ježíš Kristus, Albert Einstein, Galileo, Bertrand Russell, George Bernard Shaw, Winston Churchill a mnoho dalších byli průkopníci, kteří se vydávali do nových, nejistých oblastí. Byli to lidé jako vy, kteří se však vyznačovali ochotou vstupovat na neprobádaná
území. Albert Schweitzer, další renesanční člověk, kdysi prohlásil: „Nic lidského mi není cizí.

 

  Můžete se na sebe začít dívat novýma očima a otevřít se zkušenostem, které jste pro sebe nikdy nepovažovali za možné, nebo můžete dělat pořád stejným způsobem totéž až do smrti.
Pravda je taková, že velcí lidé vám nemohou nikoho připomínat a že jejich velikost se obvykle měří kvalitou jejich výzkumů a odvahou, s níž se vydávali do neznáma.


Otevřít se novým zkušenostem znamená vzdát se myšlenky, že je lepší snášet něco známého než se to snažit změnit, protože každá změna s sebou přináší nejistotu. Snad jste přejali postoj, který vychází z toho, že já (vy) je křehké a snadno se rozbije, pokud vstoupíte někam, kde jste nikdy předtím nebyli. To je výmysl. Jste jako pevnost: nezhroutíte se ani se nerozpadnete, když se setkáte s něčím novým. Ve skutečnosti máte mnohem větší šanci, že se vyhnete psychologickému zhroucení, když ze svého života odstraníte alespoň část rutiny a jednotvárnosti.

 

Nuda člověka oslabuje a je z psychologického hlediska nezdravá.

Jakmile ztratíte zájem o život, jste zranitelní. Pokud máte v životě trochu zdravého vzrušení, ani vás nenapadne zvolit si pro sebe ono legendární nervové zhroucení.