Jdi na obsah Jdi na menu

Jak si přitáhnout peníze II.

26. 7. 2018

Lačnost, závist, lakota, strach ze ztráty. Všechny čtyři projevy závislosti na penězích způsobují tísnivý pocit
v hrudi.
Když budeš ostražitý/á, poznáš, kdy se přihlásí.

 

Pokud v sobě cítíš například lakotu, rozevři jako protipohyb paže do široka a zhluboka se nadechni.
Nepřipusť, aby peníze nad tebou získaly moc.
Je příjemné být svobodnou kouzelnicí, která duchům, jež vyvolává, nedovolí, aby jí odejmuli
její majetek. Na tíseň vždy odpovídám velikostí. Pokud mám strach, že budu v budoucnu málovydělávat, pozvu přítelkyni do restaurace. Pokud někomu závidím, něčím ho podaruji. Pokud jsem lakomá a nechci se něčeho vzdát, rozdám to
v dvojnásobném množství.


Závislost na penězích

 

Proč? Na začátku jsem se už zmínila, že peníze následují proud lidské energie. Pokud připustíš, aby do tvého života vkročila tíseň, zmenší se energetické pole tvé působnosti a následkem toho budou mít peníze také méně možností, jak se
k tobě dostat - tvým životním pocitem bude namísto nadbytku nedostatek.
Uvedu jeden příklad: přítelkyně mi vyprávěla, že nutně potřebuje dovolenou, kvůli červeným číslům na kontě si ji však nemohla dovolit. Už dva roky šetřila, ale minus nemizelo, spíše se stále zvětšovalo. Dlouho jsem s ní mluvila a ukázala
jí, že peníze ovládají její myšlení a její přání.
Nikoliv ona sama, ale peníze byly pánem jejích tužeb. Energetické pole její působnosti se neustále zmenšovalo. Nechala se svírat penězi jako svěrací kazajkou. Náš rozhovor jí otevřel oči a ona nechala věci působit.
Po třech týdnech mi volala - zářící štěstím, protože se všechno změnilo. Objevily se nenadálé výplaty, najednou se navázaly nové obchodní kontakty. Kromě toho se přihodilo ještě několik opravdových „zázraků", které neměly co do činění
přímo s penězi, spíše však s rostoucím polem její působnosti. Moje přítelkyně byla překvapena rychlostí změn. Já ne, protože koneckonců je to žena s vysokou úrovní energie a bylo mi jasné, že pokud rozpozná svírající moc peněz a zlomí ji,
pak může znovu velmi rychle mobilizovat velké množství energie.
Poradila jsem jí, aby si své zázraky zapisovala do „knihy zázraků", protože když se člověk na tyto události podívá s odstupem, dodá mu to nejvíce energie.