Jdi na obsah Jdi na menu

Význam run

27. 3. 2018

Dnes se nejčastěji setkáváme s runami, které jsou nakresleny na papírových kartách. Tento výklad však počítá s tradičními praktikami, kde je využito skrytých sil starých materiálů jako je dřevo, kov a hlína. Kreslená runa, vypálená do dřeva, rytá v kovu – každá z nich má svou osobitou polohu a vůni, jež může být obtažena zemitým pachem hlíny, zelenými štávami listů nebo vonnými esencemi bylin.

runy.gif

Fehu

Jasně ohraničuje tvou touhu. Je to bohatství a majetek, nebo sebeláska a chtíč? Těš se z dnešního dobrého osudu, ale pamatuj, že schopnost vyživovat dobře sám sebe je i schopností živit druhé.

Zvrat: Tvé šípy opět chybily terč, buď o centimetr, nebo o kilometr, je to jedno. Máš-li vstoupit na loď, nečekej na dobrého koně. Pozoruj svou situaci s kontrolní otázkou: “Jak to, že se nepotřebuji k dalšímu pokroku nic naučit?”
Jedině tak budeš mít příležitost spatřit, kde se nalézá tvé opravdové naplnění.


 

Uruz

Způsob života, kterým žiješ, se chýlí ke konci. Přesto však tohle není runa konce, ale nového začátku. Může vypadat jako temný tunel, vedoucí do nového života, ale světlo bývá vždy až na jeho konci. Připrav se na to, že příležitost k zisku může na první pohled vypadat jako ztráta.

Zvrat: Možná, že nevyužiješ dar v tomto okamžiku. Je možné, že tvá síla bude sloužit proti tobě. Tento zdánlivý nezdar bude více či méně postrk tvého nevědomí. Pamatuj, že život je kruh a tvá vůle jednou opět dosáhne bodu, kdy budeš mít znovu tuto volbu. 


 

Thurisaz

Jak v tvém okolí tak ve tvém nitru bude práce ukončena. Jsi nejvíc ze všeho zralý na divinaci, protože právě teď můžeš nerušeně nahlédnout do svého nitra. Tvůj život se kolem tebe rozestře, jako bys naň shlížel z vysokého kopce. Rozvažuj dobře nade vším, co spatříš. Shlédni na vše, požehnej to a uvolni. Jestliže necháš věci volně probíhat, můžeš pomocí toho ovládnout svou sílu.

Zvrat: Tvůj postup se zrychlil, pamatuj však na přestávku, kterou využij k pozorování. Vytvářej nový celek. Nespěchej ale moc, nebo budeš později litovat. Všechny impulzy musíš promyslet pomocí hluboké meditace. 


 

Ansuz

Tato runa přináší nové životní sdělení (odhalení). Uvědom si to při kontaktu s ostatními, zůstaň spojen s duchovní mocí. Sám buď první přitahován k dobru, potom budeš mít sílu vést ty druhé.

Zvrat: Chybějící komunikace se může stát přítěží. Pamatuj, že cokoliv se ti přihodí, napomáhá tvému rozvoji. Když se začneš vyhýbat problémům, odejmeš s tím od sebe čistotu runy. 


 

Raido

Vnitřní potence se zvětšila, ale pamatuj, že nejsme určení k tomu spoléhat se jenom na vlastní síly. Popros vyšší sílu o radu a buď si jistý, že když se zařídíš podle nich, vyřešíš svou situaci správně. Čekání může být stejně tak dobře tou správnou zkouškou. Jestliže jsi ve fázi čekání, odstraň si zatím z cesty všechny možné budoucí překážky.

Zvrat: Nyní jsou zdůrazněny mezilidské vztahy. Možná může být výhodnější rozpad, než sjednocování. Důležité je neztratit smysl pro humor, bez ohledu na události. Vždyť každý nezdar může být novou příležitostí.  


 

Kano (Kenaz)

Toto je runa otevírání se, kdy světlo prosvítá skrze rozptýlená oblaka. Protože sis uvědomil rozbřesk a pochopil jsi situaci, je ti nyní plně k dispozici. Můžeš šířit světlo poznání druhým. Teď jsi centrem harmonie a souzvuku dobrých sil.

Zvrat: Mraky jsou náznakem budoucího setmění slunce a tak se přítomnost nynějšího světla může vytratit. Jestliže to tak dopadne, pamatuj, že tento stupeň vývoje pro tebe není nadále vhodný. Jakákoliv známka zatemnění znamená, že jsi zmeškal příznivou dobu. S ochotou zanech starých věcí, abys mohl přijmout nové. 


 

Gebo

Jednota je blízko. Leč neprováděj spojení rozdílných složek násilím, zůstaň za každé okolnosti sám sebou. Dovol nebeskému vánku provívat mezi sebou a tvým protějškem. 


 

Wunjo

Přesun příslušné části je již hotov, nyní je čas nést ovoce. Žně mohou začít. Pomocí zkušeností jsi dospěl do stádia pochopení. Objasnil sis své skutečné ambice, cíle či plány, můžeš vidět, co je omezuje, nebo proč jsou pro tebe nežádoucími.

Zvrat: Žně dozrávají pomalu. Přiblížil se nesnadný průběh. Pod pravým světlem můžeš spatřovat, že vše je zkouška. Říká se, že když je do světla přimíchána tma, není v něm žádný jas. Zkoumej sám sebe a své pohnutky.  


 

Hagalaz

Je potřeba uvolnit se ze sevření okolnostmi, které způsobují nějaké události mimo tvou kontrolu. S touto runou se musí operovat v přímém postoji, funguje totiž jako bumerang. Můžeš se cítit jako probuzený z dlouhého spánku a musíš tedy věnovat nějakou dobu úplnému procitnutí. Tak se promění předešlé ztráty v zisk. 


 

Nauthiz

Něco je potřeba ve tvém životě omezit. Až se pozdržíš, znovu a starostlivě zvažuj své plány. Jestliže nemůžeš nastolit harmonii, obnov alespoň rovnováhu. Vem v úvahu využití protivenství.

Inverze: Zde je zamaskováno velké ponaučení, vznikající z bolestí a omezením. Pouze v temnotách jasně spatřujeme světlo, které je v nás. Plné objasnění tvých osobních záležitostí  posílí tvůj charakter. Pouze díky velké temnotě budeme vidět a znát světlo. 


 

Isa

Do tvého nitra přichází zima. Zdáš se být nepohyblivý, jako by zamrzlý v ledu. Teď je nepravděpodobné kladné završení. Studený vítr proměnil tvé staré obyčeje ve vězení ledu. Zkus přijít na to, která z tvých vlastností by dokázala přivolat jaro, a když se zbavíš zastaralých zvyků, uvidíš, že  přijde obleva. Možná však nemáš pod kontrolou příčinu této zimy. V tom případě pamatuj, že cesta nebes a země vede takto: zimu vždy předcházel podzim a následuje ji jaro. Čekej na znamení jara.  


 

Jera

Jakákoliv tvá snaha bude mít prospěšný výsledek. Očekávej prodlení, způsobené nepohotovým úsudkem. Vyladění zabere vždy hodně času. Ani rolník nemůže hned vytrhávat mladé výhonky, musí počkat, až dozrají. A na konci roku se raduje z hojnosti. 


 

Eihwaz (Ihwaz)

Může znamenat blokádu, ale stejně přispěje ke tvému pokroku. V tomto bodě a čase si můžeš připadat jako bezmocný. Jsi povolán k trpělivosti a k očekávání. Růst probíhá skrze obtíže a nepohodlí. Čekej na zjevení z nebes. 


 

Perth(ro)

Vnitřní změny jsou uchvacující věcí a překvapivé mohou být také ve své hromadnosti. Nefiguruje zde žádná vnější událost, strůjcem všeho jsi ty sám.

Zvrat: Neočekávej příliš mnoho. Jestliže budeš dělat věci postaru, budeš muset být hodně trpělivý. Nesoustřeď se na minulost, jinak promeškáš přítomnost. Můžeš mít smůlu, nebo se dostaví obtíže, případně příjde výzva. Vše závisí jenom na tvém postoji.  


 

Algiz (Elhaz)

Volá po ovládnutí emocí. Správná činnost je jediná možná obrana, kterou disponuješ. Jestliže cítíš bolest nebo zmatek, nezkoušej se z toho vymanit, protože jen bolest a nepokoj vedou k pokroku.

Zvrat: Prozkoumej oblasti zdraví a jednoty. Jestliže je ovládáš a znáš své srdce, pak víš, že jenom ty jsi odpovědný za celkový výsledek. Pouze tak z toho můžeš mít prospěch. Vítězství není možné, ale ve ztrátě je podoba vítězství, jež skrze vzdělávání a postup zaujme její místo. 


 

Sowelu (Sowilo)

Věc na které jsi pracoval je již u konce. Tohle je čas pro zúčtování a znovuzrození. Budeš muset ustoupit v nějaké důležité záležitosti, ale ústup zvládni se silou, ne se slabostí. Nechť prozáří slunce i to, co skrýváš sám před sebou. Nicméně si zapamatuj, že ty sám nemáš dělat nic. Pokud se opravdu spoléháš na duchovní vedení, můžeš dokončit něco velkého.  


 

Teiwaz (Tiwaz)

Přestaň vyhlížet ven a zanoř se do základů svého bytí. Tam nalezneš hlubší postřehy a největší zdroj síly. Prozkoumej přátelství, která jsi uzavřel v nedávné době, protože v nich může být skryto velké dílo pro všechny zúčastněné, které musíte vykonat společně. Toto je runa zasvěcení a vytrvalosti, je nutná trpělivost. Skutečným nepřítelem si můžeš být jenom ty sám.

Zvrat: Nebezpečí vzniká ze spěšných nebo špatně načasovaných akcí. Asociace mohou mít krátkou životnost, ale pamatuj, že mají sloužit svému účelu. Jsi výsledkem svého cíle, nebo jsi jen ohniskem, na kterém stojí úkol stvořený sám pro sebe? Najdi si na to odpověď. 


 

Berkana

S opatrností a uvědoměním pátrej po hlubších záležitostech. Nejdřív musíš rozptýlit svůj odpor, pak může začít samotná práce. Jestliže někde ukrýváš temný kout, nyní je správný čas ho pročistit. Potřebuješ-li pomoc, vyhledej odbornou radu, jedině tak mohou žně dozrát.

Zvrat: Je to zásah do nynějšího růstu. Cítiš-li sklíčenost z nezajímavé činnosti, odpočiň si. Můžeš se těšit naději, že vše se uskutečňuje znovu. Zkoumej své motivy. Upřednostnil jsi své potřeby před potřebami druhých?  


 

Ehwaz

Nyní vznikají psychické či fyzické přesuny. Nahromadil se stálý a pevný nárůstek. Jak zabezpečuje růst sama příroda, tak by měli i její následovníci. Je nutné stanovit symbol budoucnosti.

Zvrat: Jestliže při pohybu narazíš na blokádu, buď si jistý, že to co činíš je správná věc. Nezmeškej svou příležitost, ale musíš pochopit, že ne každá příležitost je tu pro nás. Pouze tvá vůle ovlivňuje výsledek. 


 

Mannaz

Průvodními znaky je jasnost a ochota ke změně; tato runa účinkuje v přítomnosti.

“Staň se pravdivým sám před sebou, pak můžeš mít pravdu i před druhými.”

“Buď poddajný, oddaný a mírný. Pouze tak můžeš jít správným směrem.”

Zvrat: Tato runa může způsobit pocit zablokovanosti. Východiskem je naučit se pozorovat sám sebe před ostatními ostatními. Aneb jak učí tibetský buddhismus: “Sleduj vlastní nedokonalost na místo prohřešků svých bližních. Pozastav se a znovu rozvažuj nad tím, jestli není zdánlivý vnější nepřítel pouze další skrytou iluzí tvého já." 


 

Laguz

Přebuduj a urovnej sám sebe. Sjednoť se se svou jasnozřivostí a budeš mít úspěch. Buď spravedlivý sám k sobě. Vnoř se do životních zkušeností a nesnaž se je hned pochopit, nebo hodnotit.

Zvrat: Nedělej nic nad své možnosti, protože nadměrná snaha může být na škodu. Čím jsi doopravdy vedený, rozumem, nebo instinktem?  


 

Inguz

Nyní přišel čas velké síly, kdy může být doplňované naplněno, a následkem toho vznikne nový počátek. Obtížná situace může být konečně rozhodnuta a vyjasněna. Jako housenka, která se prokouše ven z kukly, aby se stala motýlem. Toto pohnutí může být důvodem k tomu, aby ses osvobodil z vyjetých kolejí. Je to stejně tak nebezpečné, jako táhnout s králem v šachu, protože každý jeho pohyb musí být pečlivě kontrolován. 


 

Dagaz

Blíží se velké proniknutí. Pravý výsledek je nevyhnutelný, ale není předem daný. Načasování je správné. Jestliže po tomto znamení následuje prázdná runa, proměna může být předzvěstí smrti, která bude úspěšným zakončením tvého průchodu. Svítání otevírá cestu k dennímu světlu. Ale pamatuj si, neznič svou budoucnost bezstarostností. 


 

Othila

Stará kůže volá po svléknutí. Může se ti dostat podpory, ale může to i znamenat, že se budeš muset něčeho vzdát. Bude to asi obtížné, protože ta část, které se musíš vzdát, bývá zpravidla součástí tvé minulosti. Nenech se svázat starými podmínkami. Možná jsi teď povolán k zásadním odchylkám od svých starých cest. Je nutné být k sobě naprosto upřímný. V tomto čase je žádaným postojem nechat věci proudit. 


 


Odin (čistá runa)

Toto je čistá runa. Je aktivní ve tvém životě coby vše nevědomé a nepoznané. Na počátku nebylo nic a na konci se opět v nic vrátí. Nemůžeš mít pod kontrolou to co ještě neexistuje. Jako blázen v tarotu musíš skočit přes propast, do prázdnoty. Ale udělej to s prázdnýma rukama a s vírou. To co se odehraje bude tvořivou mocí neznáma. 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář