Jdi na obsah Jdi na menu

Věštění z run

26. 3. 2018

A. Odinova runa

Vlož runy do plátěného pytlíku a promíchej. Sáhni dovnitř a vytáhni jednu z nich. Dávej pozor, abys kartu s runou nepřevracel jinak, než byla tažena. Runa odhaluje tvoji nynější situaci, nebo je základní odpovědí na tvůj dotaz.

B. Tři rozprostřené runy

Vlož runy do pytlíku. Vytáhni z něj tři runy a polož je do řady před sebe. Postupuj zleva doprava. První runa: tvá přítomnost. Druhá runa: Výzva, stojící před tebou Třetí runa: nejlepší možný výsledek.

C. Runový kříž

Vlož runy do pytlíku. Vytáhni šest run a umísti je v tomto sledu: První runa je uprostřed a je oblastí tvé práce. Prezentuje přítomnost. Druhá runa je po pravé straně od první. Reprezentuje minulost. Třetí runa je nalevo od první. Reprezentuje budoucnost. Čtvrtá runa je dole pod první. Tato runa odhaluje základ celé situace. Pátá runa je nahoře nad první . Tato runa znamená výzvu, stojící před tebou. Šestá runa je nahoře nad pátou. Znamenává nejlepší možný výsledek.

Tři odhalené životy

Tato divinace je nejdůležitější pro odhalení smyslu inkarnací. Užívá se pěti tažených run v následujícím pořadí. První runa je na pravé straně. Vyjadřuje podmínky tvého zrození a dětství. Druhá runa je nalevo od první. Reprezentuje přítomnost. Třetí runa je nalevo od druhé. Je tvou budoucností v tomto životě. Čtvrtá runa se umístí pod druhou runu. Zaznamenává minulé vtělení. Pátá jde nad druhou runu. Je tvou budoucí inkarnací. Ze vzájemného postavení run vyplývá, co musíš získat z každé inkarnace.