Jdi na obsah Jdi na menu

Věštění z křišťálové koule

18. 5. 2017

Tento druh věštění umožňuje pohled do budoucnosti. Křišťálové koule jsou v Evropě známy zhruba od 5. století, ale byly rovněž používány indiánskými kmeny Mayů a Inků, severoamerickými Indiány, australskými domorodci a kmeny na Borneu, na Nové Guinei a na Madagaskaru. V asijských zemích, např. Tibetu, nepoužívali věštci a tamější mágové k věštění tohoto typu koule, ani magických zrcadel, ale hleděli do průzračné vodní hladiny, zejména do jezer. V Evropě upadlo věštění pomocí křišťálové koule na dlouhý čas v nemilost, a tím i v zapomnění. Byla to především katolická církev, která prohlašovala zření v křišťálové kouli a vize v ní vznikající i pozorované, za nezákonnou mystickou metodu. Proto byla později spojována s démonologií a černou magií.

S cvičením zření v křišťálové kouli začněte tak, že aktivujte své představy. Představujte si určitý předmět, který se poté snažte spatřit jako vizi v kouli. Přenos obrazu na křišťálovou kouli funguje stejně jako zrakový vjem. Ve skutečnosti rovněž vnímáte obraz v zadním mozku, ale přitom máte dojem, že vidíte očima směrem k viděnému předmětu.


Nedívejte se na křišťálovou kouli, ale do její hloubi. Soustřeďte se na to, co si přejete vidět a poznat. Toto soustředění by zpočátku nemělo však rozhodně trvat déle, než jen pár minut. Buďte zkoncentrovaní, ale také uvolnění. Nemělo by vás odradit, že na první pokus se většinou nedostaví žádný výsledek. 

Dříve než začnete, pamatujte, že většina při prvním či druhém sezení nevidí nic, a proto se při svých počátečních pokusech neznepokojujte. K čtení z křišťálu je zapotřebí klid, trpělivost a vytrvalost.  

 

Příprava a čtení


Usaďte se s křišťálem v tiché místnosti, kde nebudete nikým rušeni. Světelné podmínky by se měly podobat oblačnému či deštivému dni. Křišťál položte na stůl na podstavec nebo na polštářek z černého sametu a částečně jej obklopte závěsem z černého sametu. Přítomnost jakékoliv osoby bude zpočátku působit rušivým vlivem. Je dokonce nežádoucí, protože bude překážkou ve vaší koncentraci. Teprve ve chvíli, kdy se vaše věštecké schopnosti a síly dostatečně rozvinou, mohou se vás dotazovat jiní lidé, ovšem pouze polohlasem. Pohodlně se usaďte a upřete na křišťál klidný a soustředěný pohled. Napoprvé to dělejte pouze deset minut (položte hodinky tak, abyste na ně viděli, ale neslyšeli jejich tikot). Následujících sedm sezení může trvat maximálně 15 minut. I když můžete později postupně prodlužovat délku sezení, nemělo by nikdy trvat déle než hodinu.

 

Křišťálové vize


Když vám začne křišťál připadat kalný či zamračený s malými mihotajícími se světelnými body, začínáte dosahovat schopnosti křišťálových vizí. V určitou chvíli se zakalený prostor náhle promění v modrý oceán, prostor, na jehož pozadí jsou vize jasně viditelné. Typické jsou dva druhy vizí: za prvé symbolické vize, projevující se symboly jako člun, strom, pták, atd. Za druhé to jsou scény a lidé. V případě symbolických vizí závisí na schopnosti věštce symboly vyložit. V zásadě mají stejný význam jako obrazce z čajových lístků. A je nutné je interpretovat jako například sny.

 

Načasování


Pro načasování jakékoliv viděné události platí základní pravidlo: vize objevující se na vzdáleném pozadí znamená větší časovou vzdálenost - jak v budoucnosti, tak i v minulosti. Události nebo symboly spatřené blíže k ruce, na popředí, prozrazují současnost nebo velmi blízkou budoucnost.

 

Obrazy


Dovolte vizím a obrazům přicházet a odcházet. Nepokoušejte se je zadržet, nechte je, aby se volně ukládaly do vašeho podvědomí. Nikdy se nesnažte křišťálové vize ovládat či měnit!!!

První známkou příchodu těchto vizí je skutečnost, že křišťálová koule se zakalí mlžným oparem, který může přejít až do tmavých tónů, na jejichž pozadí se promítnou očekávané obrazy, které pak jedině trpělivým cvičením nabývají na své zřetelnosti a jasnosti.