Jdi na obsah Jdi na menu

Bílá magie peněz

8. 2. 2018

Všichni vytváříme magii, ať už jsme si toho vědomi, nebo ne. Každý člověk vyzařuje určitou energii, kterou ostatní lidé za určitých okolností mohou dokonce fyzicky vnímat. Snad nikdo by nepopřel, že lze vycítit, když vás někdo zezadu upřeně sleduje.

Vyzkoušejte si to, až budete příště v kině nebo v divadle. Upřeně se dívejte na někoho, kdo sedí někde před vámi, a ověřte si, jak dlouho potrvá, než se dotyčný/á otočí. Pokud máte spíše telepatické nadání, bude se vám asi častěji stávat, že na někoho myslíte a krátce na to zazvoní telefon a dotyčný či dotyčná vám právě volá.
Vyslali jste energii a ten druhý ji zachytil nebo naopak. I když patříte k lidem, kteří takové zkušenosti považují za matení smyslů, nic to nezmění na tom, že energeticky působíte.

Jestliže máte chuť, můžete své schopnosti v této oblasti rozšířit, musíte však pravidelně trénovat. Většina šamanek poukazuje na to, že člověk, aby se mohl stále víc duchovně rozvíjet, by měl padesát procent své pozornosti věnovat světským věcem a padesát procent ostatním rovinám vědomí.
Síla lidské vůle je jednou z nejsilnějších sil ve vesmíru. Není to sice žádná vlastní forma energie, je však schopna vázat velmi silné energie a s jejich pomocí na této rovině reality zhmotňovat pravděpodobnosti - neboli nechat je stát se skutečností.
Svět kolem nás vypadá tak, jak jsme si jej vytvořili.
To nemyslím v přeneseném smyslu, ale doslova. Existují dokonce lidé, kteří zastávají názor, že vzájemnými mezilidskými dohodami na určitých rovinách vědomí ovlivňujeme přírodu a vyvoláváme například přírodní katastrofy, abychom tak odbourali duševní napětí. Tato myšlenka se mi po všem, co jsem se dosud dozvěděla o lidské vůli, nezdá vůbec scestná.
Se silou své vůle mohou lidé přitahovat pravděpodobnosti, které jsou pro ně výhodné. To se může naučit každý. Není tak těžké rozvíjet magické schopnosti - jednoduše to jen málo trénujeme.
Šamanky poukazují na to, že padesát procent své pozornosti by se mělo věnovat duchovní rovině.
Pokud bychom skutečně polovinu našeho dne věnovali meditaci a hledání jiných rovin vědomí, mohli bychom rychle docílit magických pokroků.
Průměrní lidé jsou však většinou po celý den zaměstnaní a nemají na nic takového "čas". Stále na něčem pracují, něco čistí, uklízí, mluví, jedí a tak dále, nezastaví se, aby se do sebe pohroužili, nesní, nehromadí sílu své vůle. Tomuto „hromadění" síly říkám fokuzace neboli zaostřování. Pokud by to dělali, vypadal by jejich svět úplně jinak. Ne bezpodmínečně lépe, spíše by však více odpovídal jejich vůli.
Aby svět vypadal „lépe" ve všech podobách života, museli by lidé během formování své vůle dbát na to, aby se nacházeli v souladu s vesmírem.
Neexistuje žádné objektivní dobro ani zlo. Jeden skutek může být v jeden okamžik špatný a jindy dobrý. Na daných okolnostech zvláštního křížení energických linií závisí, zda se nějaký čin hodí k jednomu určitému okamžiku nebo ne, zda splyne se zvukem vesmíru nebo jej ruší. S několika cvičeními intuice se to můžete naučit rozlišovat.
Někdy člověk potřebuje k prosazení toho, co cítí, odvahu. Intuice někdy dodává nepopulární vnuknutí, která se neshodují s tím, co si myslí většina. Pak platí, že je třeba vytrvat a postavit se za sebe a svou intuici. Názor davu nám nikdy nebude
dobrým rádcem. Pokud chcete začít žít s vědomou magií a zhmotňovat svá přání, bezpodmínečně musíte přestat hledět na to, co „se obvykle dělá". Potřebujete k tomu svou vlastní vůli a musíte si být vědomi její nekonečnosti. Musíte věřit,
že máte dovoleno čerpat z nesmírnosti vesmíru.
Nebuďte cudní a skromní, až se vydáte vstříc vesmíru, ale také nebuďte troufalí a nestřídmí.
Zjistěte, které přání se k vám hodí, a pak se za něj postavte, aniž byste současně přemýšleli, jestli na něj máte právo, jestli si něco takového vůbec můžete přát. Smíte všechno. Vesmír je obrovský. Jen byste měli mít na zřeteli, zda energie vašich přání není nad vaše síly.
I hodnotnou a pozitivní energii musíme posilovat.
Pokud to, co prožíváme, je nad naši energetickou úroveň, můžeme snadno vyjít z rovnováhy.
Cílem života a předpokladem šťastného bytí není naplnění pokud možno všech našich přání, ale to, že se tato přání plní tak a v takový okamžik, že jsou v harmonii s naším energetickým rozpoložením.
To vede k blahobytu.


K uskutečnění svých přání nepotřebujete bezpodmínečně peníze. Cíl svých tužeb můžete
zhmotnit stejně tak dobře i bez zacházky kolem peněz. Myslete ve svém pracím rituálu třeba na dům na Floridě nebo butik ve městě. Klidně nechte na vesmíru, ať za vás svede energetické dráhy, které pak povedou k cíli vašich tužeb. Nezapomínejte, že vesmírné zákony účinku neprobíhají přímočaře a logicky, ale v květnatých vzorcích. Čím méně se budete míchat do realizace svých přání, tím lépe.
Důležité je pouze to, abyste vždy zaostřili svoji vůli a soustředili se přímo na vaše přání. Každá váhavá myšlenka může znamenat konec. Hybnou silou realizace vašeho přání jsou vaše emoce. Musíte si tedy živě představit, jak byste se cítili, kdyby se vám ono přání splnilo. Například jaký bude váš pocit, až budete sedět na terase svého domu
na Floridě a dívat se na modré moře, jak si užíváte sluníčka a co budete mít na sobě. Čím přesnější, barevnější a opravdovější je vaše vize, tím více emocí budete produkovat a spolu s nimi pohánět realizaci kupředu.

K realizaci svých přání se člověk musí umět dobře soustředit. Pokud nejste pánem/paní nad svými myšlenkami, nemůžete na váš cílový bod navázat dostatek síly. Rozptylují vás myšlenky, které s vaším přáním nemají nic společného. Aby se přání mohlo uskutečnit, potřebuje určitou sílu. Pokud si už hned na začátku pomyslíte, že „z toho nic nebude" nebo se sami sebe ptáte, zda jste si „to opravdu zasloužili", sami berete své touze vítr z plachet. Nejlepší je naprostá nezaujatost
a důvěra ve vlastní sílu.