Jdi na obsah Jdi na menu

O kartách Lenormand

27. 5. 2017

Symboly se vyvíjejí a jejich významy se mění. Existují takové symboly, které přetrvaly jen velice krátce uprostřed nějaké větší či menší skupiny, v nějakých zcela speciálních historických, náboženských nebo kulturních souvislostech. Jejich symbolický obsah se vytratil okamžitě, jakmile zmizely i tyto souvislosti. Je ale i mnoho symbolů, které si svou platnost udržují po staletí a neustále se vyvíjejí dále. Jsou hluboce zakořeněny v kolektivním vědomí celých národů a kultur.
Přitom symboly procházely stále znovu proměnami a některé zažily dokonce i totální zvrat ve svém významu. Významy symbolů platily vždy jen v nějakém určitém kulturním prostředí a s ním spojeným zeměpisným okolím. Symbol, který tak měl v západních křesťanských zemích obecně známý význam, mohl mít v Asii význam zcela jiný, je možné, že i zcela opačný. Často pak byly starší používané symboly vysvětleny nějakým novým nábožensko-filozofickým směrem, jenž právě získal v dané kultuře nadvládu, a to úplně jinak, než jak byly vykládány doposud.


   Co se týče motivů karet madam Lenormand, musíme také vzít v úvahu časové a kulturní okolnosti jejich vzniku. Jezdec měl například v 18. a 19. století úplně jinou hodnotu, než je tomu dnes. Jezdectví bylo tehdy tím nejdůležitějším způsobem dopravy, pokud odhlédneme od chůze či běhu. Auta tehdy samozřejmě ještě vůbec neexistovala a ten, kdo musel překonat větší vzdálenosti (čehož ovšem zůstala většina lidí ušetřena), vydal se buď pěšky, jel lodí, nebo použil právě koně. Kůň byl obvyklým dopravním prostředkem a pouhým služebníkem šlechtických poštovních kočí. Tito i ostatní jezdečtí poslové dopravovali důležité zprávy během několika dnů po celé Evropě, a tak vždy hráli důležitou úlohu v politických a hospodářských systémech. Jezdec v civilu tvořil tedy symbol pro důležité novinky, zprávy, ale i pro překonávání velkých vzdáleností. Dnes se stalo jezdectví spíše elitním sportem, povolání pak představuje maximálně pro žokeje. Jezdec dnes už nenosí poselství. A pokud snad ano, tak jen v přeneseném slova smyslu, totiž, že si daný jedinec může tento drahý koníček dovolit. Zprávy a poselství přenáší dnes namísto jezdců internet.


  Jako další příklad můžeme uvést případ, kdy se ve starých výkladech hovořilo o úspěchu či lépe řečeno o šťastných časech na moři (karta 35 Kotva), popřípadě o dědictví majetku na moři (karta číslo 34 Ryby). Tyto skutečnosti se nám dnes mohou zdát již poněkud zastaralé. V době vzniku karet bylo ale možné stát se přes noc bohatým. Mohlo se to podařit tehdy, když nějaká loď, se kterou to již nevypadalo právě nejlépe, dorazila šťastně do cílového přístavu. V opačném případě se mohl stejně rychle stát z boháče úplný chudák. Když vykládáme karty dnes, mohou se stát relevantními oba aspekty symbolického významu, tedy historický, původní, stejně tak jako ten současný. Máme tedy co do činění s historickým zakořeněním na straně jedné, na straně druhé pak s aktuálním zřetelem. Protože dnes, tedy o dalších sto až dvě stě let později (záleží na tom, kdy se poprvé objevily dané karty), na tyto karty nahlížíme a vykládáme je na pozadí našich dnešních zkušeností. Pro každého vykladače platí, že musí rozpoznat a sám rozluštit, na co daný symbol právě odkazuje, a objasnit tak sobě nebo ostatním jeho význam.

Při psychologické metodě symboly fungují  jako jakýsi katalyzátor, způsobí střet s vysloveným tématem a zaujetí určitého stanoviska příslušnou osobou. Významy jednotlivých symbolů jsou proměnlivé. Takto lze také vysvětlit fakt, že je možné vykládat jednu a tu samou kartu velice odlišně. To ovšem ani zdaleka neznamená, že by snad měl být význam symbolů libovolný. Například hora nemůže nikdy znamenat lásku a naopak růže není nikdy symbolem nenávisti. Oba symboly ale mají ve svém významu jistou libovůli.
 
Symboly obsahují pozitivní, uspořádané výpovědi a podněty, ale kromě toho i výpovědi negativní, plné hrozeb. Váš osobní výklad velice silně závisí na tom, jaké osobní významy má pro vás samé, v jakých souvislostech se vynoří a jaké asociace vzbudí právě ve vás. Jedno však nejsou symboly téměř nikdy: tedy jednoznačné. Předtím, než se tedy necháte vylekat, či dokonce odradit nějakým negativním výkladem, dejte šanci i jiným aspektům daného symbolu, aby k vám mohly promluvit. Rozličnost všech možných symbolických výkladů může snad, díky různým podnětům, nejprve plést, umožní ale velice individuální přístup k dalším myšlenkovým procesům. Možná, že ve výkladu naleznete podnět, který se vám bude hodit přesně do vaší individuální životní situace, a ten vám tak dovolí postoupit dále. V rozmanitosti se tedy skrývá i větší šance. Který z možných výkladů je však nyní tím správným? V případě pochyb důvěřujte vždy svému vlastnímu výkladu a instinktu.